Załakowo 18 a, 83-300 Załakowo, Polska

Domek nr 29